DROFIAK Film

Produkcja Filmowa i Telewizyjna

Poland. Find Your Location

Wspólnie z Arturem Gajdzińskim ARTCAM zrealizowaliśmy większość ujęć lotniczych do reklamy "Poland. Find Your Location" dla Film Commission Poland.